SHIC verkar för att samhällsekonomisk analys i större utsträckning ska stödja beslutsfattare i välfärden. Som ett led i detta publicerar vi nu en rapport författad av nationalekonomerna Lars Hultkrantz och Elin Vimefall. Rapporten illustrerar samhällsekonomisk analys i praktiken och har tagits fram inom ramen för ett Vinnovafinansierat utvecklingsarbete.