Tomas Bokström

E-post: tomas.bokstrom@ri.se
Tlf: +46 10 516 56 07

Ansvarar för att etablera SHIC och att hitta nya tillämpningsområden och FoU-samarbeten. Tomas bidrar till det operativa arbetet med kunskaper kring analys, interventionsdesign, utvärdering och implementering. Tidigare har Tomas arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting med att utveckla modeller för sociala investeringar. Tomas är också del av intermediären för Sveriges första sociala utfallskontrakt, det mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.