Josefin Julin

E-post: josefin.julin@ri.se

Josefin är masterstudent i global politisk ekonomi vid Stockholms universitet, med en kandidatexamen i genusvetenskap och organisationssociologi. Hon gör praktik på SHIC under vårterminen 2021.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.