Johan Lidman

E-post: johan.lidman@ri.se
Tlf: +46 72 230 56 02

Johan Lidman är nationalekonom med en masterexamen i ekonometri ifrån Stockholms Universitet. Johan arbetar främst med kvantitativ analys och implementeringsstöd i genomförandet av sociala utfallskontrakt.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.