Dorthe Norman

E-post: dorthe.norman@ri.se
Tlf: +46 70-3415057

Dorthe Norman bidrar i det operativa arbetet med kunskaper inom projektledning, förändringsledning och kvalitetsutveckling. Hon har lång erfarenhet att driva utvecklingsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Dorthe har en MSc i företagsekonomi från Handelshöjskolen i Århus, DK och en MSc i Strategy and Controll från Linköpings Universitet.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.