Allanmikel Sargon Orahim

E-post: allanmikel.orahim@ri.se

Sargon arbetar med processledning, innovationsstöd, omvärldsanalys och kommunikation. Han har en bakgrund inom miljö- och samhällsvetenskap, stadsutveckling samt lång erfarenhet av ideellt arbete kring social hållbarhet.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.