Josefin Julin

Nya rapporter! Läranderapporter om utfallskontrakten för Arbetsmiljö och Hälsa i Botkyrka och Örnsköldsvik

Utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik har avslutats och lärdomarna från arbetet i respektive kommun har sammanställts i två rapporter, som finns att ladda ner via länkarna nedan. Som en del i att sprida lärdomar och resultat från pilotprojekten, samt arbetet med utfallskontrakt och sociala investeringar i en svensk kontext håller RISE och SKR den 11/4 konferens på tema arbetsmiljö som social investering. Välkomna att anmäla er via denna länk!

Read More

KONFERENS – Arbetsmiljö en social investering?

Social & Health Impact center arrangerar I samarbete med SKR en konferens om de sociala utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik, samt insatser för preventivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Anmäl dig och läs mer om programmet här (Länk till SKR:s hemsida).

Read More

NY RAPPORT Samhällsekonomisk analys av tidiga insatser för barn och unga

SHIC verkar för att samhällsekonomisk analys i större utsträckning ska stödja beslutsfattare i välfärden. Som ett led i detta publicerar vi nu en rapport författad av nationalekonomerna Lars Hultkrantz och Elin Vimefall. Rapporten illustrerar samhällsekonomisk analys i praktiken och har tagits fram inom ramen för ett Vinnovafinansierat utvecklingsarbete.

Read More

Resultaten från en unik social investering

Den 12 mars 2021 anordnade Sveriges Kommuner och Regioner och RISE Social & Health Impact Center en konferens om Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures, samt den vidare utvecklingen kring sociala investeringar. Vår förhoppning är att evenemanget bidrog till att sprida erfarenheter från det praktiska arbetet med det sociala utfallskontraktet liksom kring olika sociala investeringsinitiativ runt om i landet men också visade på strategiska avvägningar och utmaningar för den fortsatta utvecklingen. Det var 349 personer…

Read More

SHIC & SKR anordnar konferens om Sveriges första sociala utfallskontrakt – den 12 mars 2021

Arbetet med Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social ventures har nått sin kulmen under hösten 2020. Social & Health Impact Center anordnar nu i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner en konferens för att skapa utbyte kring lärdomar från arbetsprocessen. Utvecklingen i Norrköping och de olika aktörernas erfarenheter från projektet presenteras. Vi ger även en uppdaterad bild av utvecklingen kring sociala investeringar i Sverige och internationellt, med gäster från aktuella aktörer på området. Varmt välkomna! Information…

Read More
Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.