Arbetet med Sveriges första sociala utfallskontrakt mellan Norrköpings kommun och Leksell Social ventures har nått sin kulmen under hösten 2020. Social & Health Impact Center anordnar nu i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner en konferens för att skapa utbyte kring lärdomar från arbetsprocessen. Utvecklingen i Norrköping och de olika aktörernas erfarenheter från projektet presenteras. Vi ger även en uppdaterad bild av utvecklingen kring sociala investeringar i Sverige och internationellt, med gäster från aktuella aktörer på området. Varmt välkomna!

Information och program uppdateras löpande på SKR:s webb.

Uppdatering: För den som önskar se evenemanget i efterhand finns den här.