Om Social & Health Impact Center

Social and Health Impact Center (SHIC) höjer takten i omställningen mot proaktiva lösningar med fokus på förbättrade sociala och hälsomässiga utfall. Kortsiktighet, bristande incitament och otydliga målsättningar möts med utvecklade samarbetsformer, finansieringsmodeller och förbättrad förmåga att mäta effekter för såväl samhälle som individ.  

SHIC är ett initiativ från Sveriges forskningsinstitut RISE och är finansierat av Vinnova. Med vetenskaplig kompetens bidrar till RISE till hållbar tillväxt genom att bygga strukturer och processer för innovation. SHIC bygger sedan 2018 kapacitet för att i samarbete med offentlig sektor utforma och testa utfallsbaserade lösningar – för att surra alla runt masten, styra mot rätt mål och lära sig på vägen.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.