Utfallskontrakten i Botkyrka och Örnsköldsvik har avslutats och lärdomarna från arbetet i respektive kommun har sammanställts i två rapporter, som finns att ladda ner via länkarna nedan. Som en del i att sprida lärdomar och resultat från pilotprojekten, samt arbetet med utfallskontrakt och sociala investeringar i en svensk kontext håller RISE och SKR den 11/4 konferens på tema arbetsmiljö som social investering. Välkomna att anmäla er via denna länk!