RISE Research Institutes of Sweden driver tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och Delta Hisingen samt respektive kommuner, regioner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en förstudie om metoden Individual Placement and Support (IPS) och Sociala Utfallskontrakt, IPS-modellen syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Sedan får personerna det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Insatsen förutsätter ett samordnat stöd från kommunen, psykiatrin, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och eventuella privata utförare.