Selma Kalkan

Selma är för tillfället tjänstledig

E-post: selma.kalkan@ri.se
Tlf: +46 10 516 57 79

Selma Kalkan är folkhälsovetare och statsvetare med en MSc i International Development and Management ifrån Lunds universitet. Selma arbetar med kvalitativ analys, omvärldsanalys, kommunikation och implementeringsstöd.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.