Selma Kalkan

Epost: selma.kalkan@ri.se
Tlf: +46 10 516 57 79

Selma Kalkan är folkhälsovetare med en MSc i International Development and Management ifrån Lunds universitet. Selma arbetar med kvalitativ analys, omvärldsanalys och implementeringsstöd i genomförandet av sociala utfallskontrakt.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.