Magnus P. Johansson

E-post: magnus.p.johansson@ri.se

Magnus är forskare med bakgrund som psykolog och beteendeanalytiker, som för närvarande slutför sitt PhD-projekt vid Oslo Metropolitan University. Hans forskning involverar prevention, implementering och hållbarhet i flertal sektorer, från grundskola till arbetsplatser. Magnus stödjer arbetet med forskningsöversikter, intervention och utvärderingsdesign, implementerings-strategier och mätningar.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.