Magnus P. Johansson

E-post: magnus.p.johansson@ri.se

Magnus är forskare med bakgrund som psykolog och disputerad inom beteendeanalys. Han arbetar bl.a. med prevention, implementering och hållbarhet i ett flertal sektorer, från grundskola till arbetsplatser. Magnus stödjer arbetet med forskningsöversikter, interventions- och utvärderingsdesign, implementeringsstrategier och kvalitetssäkrade mätningar.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.