Lovisa Vildö

E-post: lovisa.vildo@ri.se
Tlf: +46 10 516 50 00

Lovisa Vildö bidrar till det operativa arbetet med kunskaper kring dataanalys, strategiutveckling, omvärldsanalys och utvärdering. Tidigare har Lovisa arbetat på Kairos Future där hon fokuserade på projekt för den offentliga och civila sektorn. Lovisa har en politices kandidatexamen och en masterexamen i statistik från Uppsala universitet.

 

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.