Krim Talia

Krim Talia har en doktorsexamen i ekonomi från Stockholms handelshögskola och har startat upp Social and Health Impact Center. Krim arbetar nu som extern rådgivare på RISE.

 

 

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.