Jacob Wisén

E-post: jacob.wisen@ri.se
Tlf: +46 70 311 50 44

Jacob Wisén är nationalekonom med en masterexamen i International Social and Public Policy från London School of Economics. Jacob arbetar främst med kvalitativ analys, omvärldsanalys och implementeringsstöd i genomförandet av sociala utfallskontrakt.

Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.