Okategoriserade

Beslut om nationell social investeringsfond i Danmark

För att möjliggöra nationell vägledning och samverkan inom sociala investeringar beslutade Danmark år 2018 att inrätta en nationell social investeringsfond och har avsatt 80 miljoner DKK till fonden. Utöver möjliggörande av nya insatser är syftet med fonden att sprida insatser som har visat på god effekt. Med fonden får exempelvis kommuner, i partnerskap med allmännyttiga fonder, möjlighet att arbeta preventivt inom olika välfärdsområden. Parterna bakom fonden kommer årligen att besluta om vilka teman som kommer att prioriteras under det närmsta…

Read More

Fler personer med psykisk funktionsnedsättning i arbete – IPS som socialt utfallskontrakt

RISE Research Institutes of Sweden driver tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samordningsförbunden i Stockholm, Sollentuna, Örebro-Lekeberg och Delta Hisingen samt respektive kommuner, regioner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en förstudie om metoden Individual Placement and Support (IPS) och Sociala Utfallskontrakt, IPS-modellen syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Sedan får personerna det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Insatsen förutsätter ett samordnat stöd från…

Read More
Social & Health impact Center

SHIC är en oberoende kunskapsplattform som bidrar med kapacitet och kompetens för att driva på utvecklingen genom såväl strategiska som operativa initiativ. Erfarenheten från andra länder pekar på betydelsen av denna typ av aktörer, exempelvis SITRA i Finland, Social Finance i UK, MaRS i Kanada.