Då sociala och hälsomässiga värden är centrala för att mäta utfall i sociala utfallskontrakt har SHIC tillsammans med RISE Centrum för Kategoriska Mätningar dokumenterat riktlinjer för att mäta dessa på kvalitetssäkert vis. I dokumentationen presenteras centrala koncept och perspektiv för en konstruktiv diskussion kring dessa frågor.